torsdag 13 december 2012

Svar från Thomas Olsson angående hörselkåpor.


Bakgrund
Maria Gehlin har fått frågor från oroliga föräldrar om det är så stökigt i Faluns skolor att eleverna måste ha hörselkåpor på sig under lektionstid. Maria Gehlin har i sin tur skrivit till skolnämndens ordförande Daniel Riasat och undrat om detta stämmer. Frågan har sedan gått vidare till skolkontorets tjänstemän och grundskolechefen, som har det yttersta ansvaret för verksamheten i Faluns grundskolor.
Upprinnelsen till diskussionen är ett utvecklingssamtal i åk 1 under vecka 42. vid Rönndalsskolan. Samtalet kom i en passus in på klassrumsklimat och läraren berättade att det är pratigt i klassen ibland. Ett prat där även eleven bidrar till ljudnivån. Eleven kommenterade att man kan få ha hörselkåpa på sig. Mamman frågade då om det verkligen var så att man använder hörselkåpor i klassen, varpå läraren bekräftade att det händer. Därefter fortsatte utvecklingssamtalet med annat innehåll


Elevhälsans syn på frågan
Det förekommer ibland att elever har hörselkåpor på sig under lektionstid. I ett klassrum kan olika elever arbeta med olika saker, ambitionen är att individualisera undervisningen så mycket som möjligt. På så vis ges optimal möjlighet att nå goda resultat. Olika elever är olika känsliga för störande ljud, såsom t.ex. stolar som flyttas, fläktar som surrar eller ljud från barn som leker ute på skolgården. Då kan det vara ett bra att avskärma sig med hörselkåpor och på så vis få en ökad koncentrationsförmåga. Vissa elever har lättare att koncentrera sig om de lyssnar på musik samtidigt som de arbetar. Då kan det förekomma att hörlurar med musik används som hjälpmedel. Vi ser inget konstigt med det. Viktigast är att läraren hittar den inlärningsstil som bäst passar den enskilda eleven.

Som grundskolechef har jag inget att tillägga utöver det som framgår av Elevhälsans syn på frågan. Jag kan dock hysa en viss oro för att vi får en felaktig debatt om hörselkåpors vara eller inte vara. I värsta fall kan detta leda till att vi försvårar för ett antal elever att nå skolans mål.


Thomas Olsson
Grundskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Genrep inför kvällen