fredag 5 juni 2015

Organisation läsåret 15/16Sommaren står för dörren och med det ett avslut på detta läsår. Snart står skolan nästan tom och vi planerar för kommande läsår. 

Inför hösten kommer vi på skolan att förändra hur vi arbetar. Dagens skola ställer höga krav på pedagogerna och för att de ska ge bästa undervisning och omsorg är ett samarbete i vardagen viktigt för dem. Samarbetet skapar möjlighet att dela upp ämnen mellan varandra och ger också möjlighet att öka vuxennärvaron när den behövs, t.ex. att vi kan vara två pedagoger på vissa lektioner.

Efter diskussion ser vi att vi ska arbeta med två arbetslag, F-3 och 4-6. Dessa arbetslag blir de vuxna som i första hand finns kring barnen över dagen och kan tillsammans skapa bra förutsättningar för trivsel och lärande. 

Nedan får ni en bild över var pedagogerna gör sin huvuddel av tjänst. Det är pedagogerna i arbetslaget som ger största delen av undervisningen och har utvecklingssamtal. Pedagogerna kommer att fördela ansvarsbarn mellan sig, ni som föräldrar får en pedagog i arbetslaget ni vänder er till i första hand. Vi återkommer efter sommaren med information om vem det blir. 

Arbetslag F-3 
Enen: Gunilla Danielsson, Helena Jansson
F-klass: Mona Dufmats Nordin 
1-3: Ann-Sofie Dilén, Karin Wallner, Inger Olsson 

Arbetslag 4-6
4-6: Karin Bark, Stefan Alanentalo, Therese Kajsjö, Kicki Bergström

Specialpedagog är Annika Enlöf

Trevlig sommar och välkomna tillbaka i höst. Skolan börjar igen den 20 augusti.

Hälsningar
Anna Hannersjö, rektor 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Genrep inför kvällen