fredag 30 september 2016

Information till vårdnadshavare

Hej alla vårdnadshavare

Nu är terminen igång och ni har alla varit välkomna till skolans föräldramöten. Utvecklingssamtalen är igång och snart även studiedag och höstlov. Era barn har dagarna fulla av nya kunskaper, både i skolämnen och i relationen med varandra.

För mig känns det viktigt att delge några saker och det gör jag på detta vis. Hoppas ni tar er tid att läsa igenom!

Studiedag och vecka 44
Den 5/10 är det studiedag, ingen skola denna dag. Fritids har öppet och vi har bett er meddela om era barn behöver fritids. Ingen inlämnad lapp= ert barn är ledigt.
Vecka 44- höstlov: 31/10 och 1/11 kommer jag att ta med all personal på konferens för gemensamt utvecklingsarbete. Dessa dagar kommer fritids enbart bemannas med vikarier. Vi är tacksamma OM ni har möjlighet att låta ert barn vara ledigt dessa dagar eller en av dem, för att minska trycket på vikarierna. Resten av veckan är fritids bemannat med ordinarie personal.

Ny digital plattform
Under detta läsår får vi en ny digital plattform för vårt arbete med eleverna, GAFE (Google apps for education). Vår upptakt med det arbetet sker den 5/10 och efter höstlovet hoppas vi kunna börja med eleverna på mellanstadiet. Ni som använder Googles verktyg/appar kommer att känna igen det era barn kommer att få använda i skolan. Detta blir ett komplement till Unikum, som även fortsättningsvis är där ni hittar information om ert barns måluppfyllelse. Ni kommer att märka alltefter vi kör igång med GAFE, mer information kommer via lärarna.

Ledigheter
Under förra läsåret var barn på Rönndalsskolan lediga nästan 200 dagar tillsammans, det är mer än ett läsår. Ni vet likväl som jag, att neka en ledighet inte skulle göra någon glad men jag ber er att reflektera lite över vilken påverkan det har för oss i skolan.
Vi skickar med skolarbete och försöker tillsammans med er säkerställa att ert barn inte missar något, men allt går inte att skicka med. Mycket av målen i skolan handlar om att träna barnen på att reflektera och diskutera med andra, det sker varje dag i alla klasser och är inget som går att skicka med på en resa. Självklart lär sig barnen annat men det står sällan med som mål i våra styrdokument.
En annan sak som händer när barn är borta från skolan är att gruppen påverkas, olika grupper olika mycket. Alla grupper har sina mönster där varje klasskamrat har sin plats och sin roll, det skapar trygghet och lugn för barnens vardag i skolan. När någon är borta många dagar i rad förändras det mönstret, för att sedan ändras igen när kompisen kommer tillbaka. Detta ingår såklart i vårt jobb att hantera och tryggheten i gruppen är alltid viktig, samtidigt som det jobbet tar tid från den andra delen i vårt uppdrag, att undervisa.
Jag kan bara be er att försöka undvika ledigheter under läsåret, att tänka efter en gång till. Ledigheter under nationella proven beviljas inte. När dessa sker finner ni alltid information om på skolverkets hemsida.

Parkeringen
Det har varit lite stiltje i bygget ett tag. Först väntade de på saker, de är nu på plats. Nu är det manfall på de som ska asfaltera. Tyvärr kan jag inte göra mycket mer än att tro på ansvarig för bygget att det är på gång och ska bli gjort innan vintern.

Bibliotek och fritidsgård
Som ni vet har Kultur och fritidsnämnden fattat beslut om att lägga ned biblioteket och ungdomsgården i Enviken. Under sommaren har politiken backat kring ungdomsgården och ett arbete sker nu för att se hur den skulle kunna leva vidare. I det arbetet ses även möjligheten för 10-12 åringarna att kunna få nyttja gården. När jag vet mer får ni mer information.
Det finns skillnader mellan ungdomsgård och fritids som jag vill belysa. Fritids betalar ni en summa för att skolan ska ”ta över” tillsynsansvaret för era barn under den tid ni arbetar. Det är en verksamhet som styrs av skollag och läroplan. Ungdomsgården är gratis och en helt frivillig verksamhet, personalen där behöver inte säkerställa att några speciella barn kommer eller inte/att de är där viss tid eller inte. Serveras mellis betalar barnet för detta.
För barnen kommer inte nedläggningen av biblioteket att märkas under skoldagen. Skolan kommer att ha ett skolbibliotek där de flesta av de barn/ungdomsböcker som idag finns i biblioteket blir kvar. Barnen kommer att kunna låna hem böcker som de gjort nu.

Fritids
Vi har betydligt fler barn på fritids än vad vi trodde vi skulle ha när vi planerade hösten. Kul tycker vi men det har gjort att aktiviteterna på eftermiddagarna inte blivit många och det vill vi ändra på. Ni kommer därför inom kort möta lite ny personal på fritids, personal som möjliggör att vi kan ha ett bra innehåll för barnen på eftermiddagarna.

Rönnråd
Den 10/11 kl 18 är det höstens Rönnråd. Jag ser gärna att ni bidrar med för er aktuella frågor. Vänd er till er klassrepresentant eller direkt till mig.

Till sist vill jag påminna om att ni finner all info ni behöver på skolans blogg-
http://ronndalsskolan.blogspot.se/ Har ni frågor till mig är det bara att höra av er, alltid bättre att fråga än undra

Hälsningar
Anna Hannersjö
Rektor
anna.hannersjo@falun.se
0246-81648

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Genrep inför kvällen