fredag 18 augusti 2017

Information läsåret 17-18


C:\Users\ibj01\Desktop\Falu kommuns logga.jpg

Rönndalsskolan                                                                                                    Lå 17/18


Nytt läsår,
Varmt Välkomna tillbaka alla elever och föräldrar                         
    
Nu är det dags att ses igen! Onsdag den 23 augusti öppnar vi upp skolan för ett nytt spännande läsår.Vi startar upp ute på skolgården 8.00 tillsammans. Skoldagen slutar för f-3 slutar 13.20 och 4-6 slutar 15.00.

Hoppas ni haft ett riktigt skönt och härligt sommarlov och att ni som vi ser fram emot och längtar efter att ses igen! Som ni sett i tidigare mejl leds nu Svärdsjö skolområde  av ett nytt ledningsteam. Teamet kommer att ha ett nära samarbete och arbeta för moderna likvärdiga skolor. Niklas Nordahl är ny biträdande rektor och tillträder sin tjäns den 1:a oktober. Fram tills dess är ni välkomna att kontakta Ingela Björk, Lena Östlund  eller Eva Alfon vid eventuella frågor. Den mesta kontakten kommer ni  som vanligt att ha med pedagogerna på skolan.
Här följer hela organisationen för kommande läsår:

Organisation – läsåret 17/18

F-klass: Mona Dufmats-Nordin
Åk 1: Anna-Lisa Takkunen
Åk 2: Camilla Sedvall
Åk 3: Ann-Sofie Dilén
Åk 4-5: Stefan Alanentalo
Åk 6: Tomas Carlquist
Speciallärare: Karin Wallner
Musik: Inger Olsson
Bild och engelska: Ramona Ljung
Idrott: Gunilla Danielsson
Slöjdlärare: Sara Andreasson
Hemkunskapslärare: Kajsa Karvonen
Språkval: Franska, Anna Olars Tyska, Niklas Blomqvist, Shaola Arias Karlsson - Spanska, Erika Mårsén Svenska/Engelska.
Fritidshemmet och elevassistenter: Helena Jansson, Gunilla Danielsson, Kicki Bergström, Lisa Österud, Daniel Engberg, Gustaf Kohlström och Lina Mickelsson.
Biträdande rektor administration: Eva Alfon

Elevhälsa:
Skolsköterska: Marianne Persson   marianne.persson@falun.se tel: 0246- 815 38
Marianne finns på skolan på onsdagar.
Skolläkare: Meta Guldbrand meta.guldbrand@falun.se  tel: 023-86776
Skolkurator: Hans Westgren hans.westgren@falun.se  Tel kommer inom kort.
Maria Ahlfors  maria.ahlfors@falun.se tel: 023-8630
Hans har sitt kontor på Björkhagsskolan och Maria har sitt kontor på Svärdsjöskolan.
Studie- och yrkesvägledare: Anna Trautmann anna.trautmann@falun.se  tel: 023-86490, träffas på Svärdsjöskolan.

Kosten:
Marie Johansson

Lokalvårdare:
Karin Röjsel

Hemkunskap åk 6
Hemkunskap i åk 6 kommer också fortsättningsvis att ske blockvis och förläggas på Svärdsjöskolan.

Bra att ha med sig inför skolstarten och fritids:
Ytterkläder efter väder och årstid som regnkläder och gummistövlar för att kunna vistas utomhus i alla typer av väder. Extra ombyte med strumpor, underkläder, tröja, samt byxa att kunna byta till vid behov, gärna märkta med namn.  

Sjukanmälan:
När en elev behöver stanna hemma på grund av sjukdom ska sjukanmälan göras direkt i Falu kommuns frånvaroprogram, Skola 24. Du som förälder ringer 0515-777628 (helt kostnadsfritt) och följer de instruktioner som ges. Informationen finns också på www.falun.se. Sjukanmälan kan bara göras en dag i taget vilket innebär att man måste ringa varje dag som eleven är frånvarande. Anmälan ska göras innan klockan åtta på morgonen. Sjukanmälan går också att göra efter 12.00 dagen innan den dag frånvaroregistreringen avser.

Anhörighetsblankett och publicering av bilder
När man börjar i Förskoleklass fyller man i en anhörighetsblankett och en blankett gällande publicering av bilder. Dessa uppgifter och påskrifter gäller sedan under hela skoltiden på Rönndalsskolan. Ni föräldrar meddelar skolan om det blir förändringar, som exempelvis ny mejladress, flytt eller ändrar ert beslut angående publicering av bilder på nätet.

Kost
Vår lunch tillagas i eget kök på skolan. Vi äter mellan klockan 11.00-12.00
Vid behov av specialkost ska ett dokument fyllas i och lämnas in till respektive klasslärare.
Ni hittar intyget om specialkost på www.falun.se/utbildning & barnomsorg/grundskola/blanketter

Veckomatsedel finns på www.falun.se/utbildning & barnomsorg/grundskola/Falu grundskola/Rönndalsskolan F-6.

Vi har även länk till matsedeln på vår blogg, http://ronndalsskolan.blogspot.se 

Allergi
Med tanke på våra elever med allergi påminner vi om att nötter inte är tillåtet i skolan. För våra pälsallergiska elever är det önskvärt att man inte bär samma kläder t ex i stall som i skola.

Ledighet för elev
Vid ledighet utöver loven måste alltid en ansökan lämnas in till klasslärare/rektor som bedömer möjligheten att bevilja denna. Ledighet beviljas inte i samband med nationella prov åk 6. Blanketten finns på www.falun.se/utbildning & barnomsorg/grundskola/blanketter

Fritids:
Vårt fritids har öppet vardagar  06.00- 18.00 ( Vid behov 18.30)
Kom ihåg att vid lov lämna in era barns tider enligt den tidsram som anges, det underlättar vår planering oerhört.
Tel fritids : 0246-81655.

Ordningsregler
För allas trivsel har vi ordningsregler på skolan. När du som förälder får hem dessa vill vi att du läser igenom dem tillsammans med ditt barn. Signera sedan på raden ” tagit del av” och lämna till ditt barns klasslärare. Under uppstartsperioden och sedan kontinuerligt under läsåret går vi igenom och arbetar med våra gemensamma ordningsregler.

Digitala verktyg
Datorer, läsplattor och projektytor på webben hjälper eleverna att arbeta enskilt och tillsammans med andra. Eleverna har tillgång till digitala verktyg som dator, Ipad och Chromebook.  Det är viktigt att eleverna vet hur de hittar information på nätet samt hur den kan användas, ett arbete som pågår under hela läsåret.

Föräldramöte:
Tisdagen den 19 september preliminär tid är klockan 18.00-19.00. Ni varmt välkomna på föräldramöte.

Utvecklingssamtal:
Sker i början av varje termin. Första samtalet under höstterminen ligger till grund för den Individuella utvecklingsplanen (IUP) som revideras i samband med det andra utvecklingssamtalet som sker på vårterminen.
Kommunens gemensamma plattform där vi dokumenterar varje elevs kunskapsutveckling heter Unikum. Där kan ni som föräldrar ta del av och följa ert barns lärande och utveckling. För att ni och ert barn ska få ut maximalt av samtalet är det bra om ni har varit in och tagit del av det som står där. Ni behöver börja med att skaffa er det gröna kortet och det gör ni på följande vis:

Unikum:
Det gröna kortet – bibliotekskortet.
Det “gröna kortet” är ett inloggningskort som behövs för att logga in på Min sida. Du som inte har ett grönt kort får ett i samband med att du skapar ett konto.
Läs mer om kortet på www.falun.se/kortet
När du har ditt gröna kort så följer du sedan dessa instruktioner för att nå Unikum:
Så enkelt får du tillgång till IUP-tjänsten
1. Gå in på www.falun.se/minsida
2. Välj ”Skapa konto”
3. Fyll i webbformuläret och följ instruktionerna.

Nationella prov åk 6
Lå 17/18
Inga ledigheter beviljas under de datum då åk 6 genomför sina prov.
De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 
Nationella prov åk 3
Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden 12 mars - 18 maj 2018 (vecka 11-20).


Vänliga Hälsningar

Ingela Björk                                                  Lena Östlund
Rektor                                                           Bitr rektor
0246-81582                                                   0246-81648
ingela.bjork@falun.se                                   lena.ostlund@falun.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Genrep inför kvällen